Turisté v Českém Krumlově

Absolventský projekt Digitální akademie Czechitas

Cílem projektu je poskytnout zastupitelstvu města jiný, přesnější pohled na turismus v Českém Krumlově tím, že budeme analyzovat signalizační data mobilního operátora.  Poslední analýzu cestovního ruchu si Český Krumlov nechal zpracovat v roce 2013. Od té doby město z finančních důvodů využívá pouze dostupná data o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních, sbíraná Českým statistickým úřadem, a obecné výzkumy agentury Czech Tourism.

  Chceme ukázat, že se data mobilního operátora dají použít i k jinému účelu, než je samotné fungování a hospodaření operátora.


Pokud vás zajímá detailní popis projektu, přejděte na DATOVÝ PROJEKT.

Chcete vidět rovnou výsledky? Klikněte na ČESKÝ KRUMLOV A TURISTÉ.