Slovníček pojmů

Co potřebujete znát, než se vrhnete na analýzu signalizačních dat mobilního operátora 

IMSI - Unikátní číslo přidělené mobilním operátorem pro SIM kartu. První tři čísla určují kód země (Mobile Country Code), další kód mobilního operátora (Mobile Network Code), který se skládá většinou ze dvou (v Evropě) nebo ze tří (Severní Amerika) číslic. Další cifry představují číslo zákazníka (MSIN) unikátní v rámci sítě mobilního operátora. Více o IMSI zde. V našem projektu nepracujeme s IMSI, ale s číslem od něj odvozeným, tzv. sim_id. Z tohoto čísla nelze určit konkrétního zákazníka. Všechna naše data jsou tak zcela anonymní.

BTS  - Základnová stanice, v telco žargonu "bétéeska". Vysílač a přijímač rádiových signálů v síti GSM. To je ta, skrz kterou dřív volaly tlačítkové telefony. Moderní LTE technologie má také své vysílače, nazývají se jinak, ale my jim budeme pro zjednodušení také říkat "BTSky". 

Zákaznický segment 

  1. Prepaid - anonymní předplacená karta
  2. Postpaid - měsíční paušál fyzické osoby. Pro lokalizační analýzy používá T-Mobile údaje o věku a pohlaví.
  3. Business -  paušál firemního zákazníka. V naší analýze vystupuje stejně anonymně jako prepaid.

Magenta - "Růžová" barva T-Mobile.

Pojmy známe, pojďme do toho!