Analyzujeme data

Otázky, na které hledáme odpověď:

Kolik přijelo do Krumlova v srpnu turistů a odkud přijeli? 

Dokážeme v nich poznat vodáky?  

Kolik dní a nocí turisté v Krumlově tráví? Když jsou v Krumlově na jeden den, jak dlouho se zdrží?

Kam jeli, když opustili Krumlov? 


Je třeba si uvědomit, že máme data pouze od jednoho operátora. Aby počty reflektovaly realitu, budeme muset zohlednit tržní podíl T-Mobile, který je 40 %. Zjednodušeně řečeno, za předpokladu, že se zákazníci všech operátorů chovají podobně, vše, co nám vyjde, vynásobíme 2,5 krát a je to.

S naším projektem jsou svázána také další úskalí. V případě zahraničních SIM karet nedokážeme přesně určit, odkud jejich majitel ve skutečnosti pochází. Bude se jednat převážně o turisty ze zemí mimo EU, kteří si během své dovolené pořídili SIM kartu evropského operátora v zemi, do které přiletěli, aby ušetřili za mezinárodní roaming. V našem případě budou převažovat asijští turisté, kteří do Českého Krumlova přijíždí ve velkém počtu a jen zlomek turistů z ostatních kontinentů. Dále nedokážeme ze získaných dat poznat, že jeden člověk má dvě zařízení nebo telefon se dvěma SIM kartami. U Čechů nám tento fakt výsledky zřejmě výrazně nezkreslí, nicméně může nadhodnocovat počty mimoevropských turistů, kteří si pořídili evropskou SIM kartu. A pak tu máme lidi, kteří mobilní telefon nemají nebo ho mají vypnutý, či vybitý. 

Pokračování zde.