Vizualizace

Co jsme nakonec zjistily?

 V srpnu se na krumlovské vysílače T-Mobile přihlásilo 184 877 mobilních telefonů. 

Abychom určily celkový počet lidí v Krumlově, musíme započítat 40% tržní podíl T-Mobile. Počty, které níže uvidíte, jsou počty sim_id přihlášených do sítě T-Mobile v Českém Krumlově.  Připravily jsme také prezentaci pro zastupitele města a veřejnost s reálnými počty, kterou si můžete prohlédnout zde.

50,6 % návštěvníků tvoří turisté, turistů - vodáků bylo 5,6 %. Zbylých 43.8 % jsou neturisté - lidé, kteří v Krumlově bydlí, pracují nebo jím projíždějí.

Vývoj počtu návštěvníků v průběhu srpna

Nejvíce turistů přijíždí do Krumlova v sobotu narozdíl od neturistů, kterých je v Krumlově nejvíce v pátek. Výkyv směrem nahoru ve středu 15. 8. způsobuje, jak jsme následně zjistily, státní svátek v sousedním Rakousku a Německu. 

Jako příklad uvádíme porovnání vývoje počtu turistů z Německa, Rakouska a Číny. Nejvíce Rakušanů a Němců přijelo do Českého Krumlova právě 15. 8. v den Nanebevzetí Panny Marie.

Z celkového počtu turistů bylo 57 % cizinců  a  43 % Čechů

¨

Podívejme se podrobněji na cizince.

Nejvíce zahraničních sim_id je překvapivě z Velké Británie, následuje Čína, Německo, Jižní Korea a Rakousko. Tak velký počet britských SIMek je nám na první pohled podezřelý a tak si dohledáváme všechny  možné dostupné informace o příjezdovém cestovním ruchu alespoň na úrovni České republiky. Zjišťujeme, že vlastně žádné oficiální studie nebo statistiky nejsou. Jediný zdroj, od kterého se můžeme odrazit, jsou počty zahraničních turistů v hromadných ubytovacích zařízeních od ČSÚ, kde s přehledem vedou Němci s téměř 20 %. A také naše vlastní zkušenost z návštěv Českého Krumlova. Naše hypotéza tedy je, že Asijští turisté si pořizují SIM karty v první evropské zemi, do které přiletěli a ty pak během svého zájezdu po Evropě využívají. V našem případě se zdá, že je to Anglie, částečně i Německo nebo Rakousko nebo předplacené karty českého T-Mobile. Od majitelů jednoho krumlovského penzionu víme, že často tito turisté dostanou evropskou SIM kartu od cestovní kanceláře, která jejich zájezd pořádá. Odhadujeme, že reálný počet Britů v Českém Krumlově bude někde na úrovni Rakouska s Holandskem, zbytek budou Číňané a Korejci. Dokázat, že Britové jsou ve skutečnosti Číňané by bylo téma na samostatný projekt. :) V datech jsou patrné skupiny sim_id, která do Krumlova přijíždí ve stejný čas a také jej ve stejný čas opouští. Často se v nich najde skupina čínských nebo korejských SIM karet spolu s britskými nebo německými.

A odkud přijíždí do Krumlova Češi?

Okresy, ze kterých Češi do Krumlova přijíždí nejčastěji:

Jak dlouho turisté zůstávají? 

Nejvíce (65,6 %) turistů stráví v Českém Krumlově jen jeden den, 15,5 % jednou přespí, 4,5 % sice také přespí, ale odjede brzy ráno a tak jim den v Krumlově nepočítáme. Zhruba 4 % jsou v Krumlově tři dny a dvě noci anebo dva dny s tím, že noc stráví mimo město. 

Kam turisté dále pokračují?

Průměrný počet hodin strávených v Krumlově u jednodenních turistů

Prezentaci pro město Český Krumlov s reálnými počty turistů si můžete prohlédnout zde.

Jako poděkování za pozornost jsme si pro vás připravily malý  bonus.